Disclaimer

Decomundo besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar websites. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin zorgen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten van dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

 
Decomundo zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site informatie. Openbaarmaking langs andere weg van bewerking van die informatie is niet toegestaan ​​zonder toestemming van van Decomundo. Graag uw verzoeken richten aan info@decomundo.nl.
 
Geen aansprakelijkheid
 
Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Decomundo, haar aandeelhouders en / of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.
 
E-mail
 
U kunt ons onder meer bereiken via e-mail. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, met het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.
 
Hyperlinks
 
 Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Decomundo geen zeggenschap heeft. Decomundo geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.
 
Wijzigingen
 
 De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u automatischsprekend altijd contact met ons opnemen.